Drobečková navigace

Úvod > Sbor > Živnostenské oprávnění

Živnostenské oprávnění

 Náš sbor je veden ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L36867 a IČ 66134234. První zápis vznikl již v roce 1997. Hlavní naší náplní je: 

Cílem činnosti SH ČMS je:

a)spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen mimořádné události)

b)vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných událostí c)podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost d)organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví.

V roce 2014 jsme si založili oficiální vedlejší činnost a to: 

Hostinská činnost a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Tímto můžeme mít oficiálně stánky při našich akcích v obci i mimo ni.